Környezetvédelmi szolgáltatásaink:

• Hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat elvégzése

 Hatástanulmány készítés

 Jogszabályi megfelelőség ellenőrzés

 Energetikai szaktanácsadás

 Környezetvédelmi mérések (zaj, emisszió, stb) lebonyolítása

• Környezetirányítási rendszer bevezetése és fejlesztése

• Energiairányítási rendszer bevezetése és fejlesztése

• Termékdíj szaktanácsadás

• Bevallások, jelentések elkészítése (hulladék jelentés, LAL, LM jelentés, stb)

• Tervezés, engedélyeztetés

• Környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása

• Természetvédelmi szakértői feladatok ellátása

• Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

• Környezetvédelmi oktatások

• Menedzsment tanácsadás